Program 2019

Hørsholm Arkæologiske Forening

 

 

Program for 1. halvår 2019

 

Sæt X i kalenderen for:

Lørdag den 19. januar - Udflugt - samkørsel kl. 13:00 ved Gutfeldtshus og start kl 14:00 i Stenhuset - Kvinderupvej 15, 3550 Slangerup

Hvad skal der ske med Falk samlingen - vi skal ud og se samlingen og Niels B Thomsen vil fortælle.

Villy Falk

 

 

Tidligere formand i SDA, Villy Falk, har gennem et langt liv samlet oldsager i Danmark og på sine eventyrlige rejser blandt andet flere gange til Afrika. Efter Villys død bliver samlingen i Stenhuset i Kvinderup nu flyttet til relevante nye sammenhænge.

Men vi kan lige nå at få et sidste blik på samlingen, når én af samlingens kuratorer: Niels B Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe har lovet at vise os rundt. Afgang fra Gutfelthus kl 13.00. Hjemme igen ca 16.30-17.00. Husk kaffe og rigeligt med småkager.

Niels B Thomsen

Lørdag den 16. februar - Udflugt - samkørsel kl. 13:15 ved Gutfeldtshus og start kl 14:00 på Mosegården (Lokalhistorisk museum i Værløse).

 

Mosegården - hvad skal der ske fremover? Niels B Thomsen fortæller

Det lokalhistoriske museum ”Mosegaarden” i Farum har gennem et par menneskealdre skabt en stor og varieret samling – ikke mindst takket være vore arkæologiske venner i Furesø Arkæologigruppe. I forbindelse med flytning af samlingen til Museum Nordsjælland, har de opstillet en ”Farveludstilling” af mange af de fineste ting. Arkæologigruppens formand Niels B Thomsen introducerer os til udstillingen, hvor vi tilbringer en hyggelig eftermiddag.

Mandag den 18. februar - kl.10:00 i Gutfeldtshus

 

Bestyrelsen + : Oprydning og rengøring i Gutfeldtshus. Alle er velkommen til at hjælpe til. Der serveres morgenbrød med te & kaffe

Onsdag den 13. marts - kl. 19:30 i Gutfeldtshus

 

Generalforsamling + Året der gik

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskab

 

5. Kontingent for det kommende år

 

6. Valg

 

• Bestyrelsen ( X* + Flemming Jenle er på valg)

• Suppleanter til bestyrelsen

• Revisor

• Revisorsuppleant

 

7.Indkomne forslag

 

8. HAF´s fremtid

 

9. Eventuelt

 

* Henning Bentzen udtræder af bestyrelsen - opstilling af kandidater ?

 

 

Efter generalforsamlingen fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen om de aktuelle museumsplaner for Museum Nordsjælland og om året der gik og året der kommer.

Onsdag den 3. april kl 19:30 i Gutfeldtshus

 

Troen i jernalderen og op gennem tiden / Pernille Pantmann

Museumsinspektør ved Nordsjællands Museum, Pernille Pantmann, er næsten færdig med forskningen i sit ph D studium. Det handler om Jernalderens trosforestillinger og deres liv helt op i vor tid. I jernalderen (ca. 500 f.Kr. -700 e.Kr.) var trosforestillingerne meget omfattende og kan være vanskelige for os at forstå i dag. Alligevel er der elementer, som minder meget om nogle elementer i den gamle folketro eller overtro, der eksisterede især på landet helt op i det 20. århundrede – er det en tilfældighed? Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men sætte det i perspektiv med andre fund fra Danmark.

Pernille Pantmann

Onsdag den 24. april kl: 19:30 i Gutfeldtshus

 

Et Vikingeskib langs Grønlands sydvestkyst - foredrag v/ Ingeborg Gayle Nielsen.

Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev vrag nr. 6. Træet i originalen stammer fra Vestnorge og derfor kan det formodes, at det har været småbåde af samme type Nordboerne har anvendt til fjordsejlads og –fiskeri.  

I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sømil eller 900 km i Nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst. Formålet med turen var at sejle i en mindre råsejlsbåd i og mellem de områder, hvor Nordboerne havde levet i Grønland. Derfor gik ruten fra det Østerbygd ved Nanortalik i syd til Vesterbygd ved godthåbsfjorden og Nuuk i Nord.

Turens besætning, som også har stået for planlægning og forberedelser, bestod af 8 frivillige fra vikingeskibsmuseets forskellige bådelaug. 2 kvinder og 6 mænd i alderen 18 -60 år. 

Ingeborg Gayle Nielsen var èen af de otte besætnings medlemmer og vil fortælle om forberedelserne, men i særdeleshed om en rejse tæt på Grønland og Grønlænderne. En ydmyg rejseform med respekt for natur, kultur og de fantastiske mennesker, besætningen mødte på deres vej.

Ingeborg Gayle Nielsen

Skjoldungen - en moderne vikingesejlads

Bogen om turen vil kunne købes efter foredraget. Pris 269kr 

Onsdag den 15. maj - kl. 19:30 i Gutfeldtshus

 

Klubaften med varme hveder og kold hvidvin.

Onsdag den 12. juni

 

Sommertur - reserver dagen

*****

 

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen på tlf. nr:

 

Jørgen G. Berthelsen, Formand 46 86 36 09 / 20 19 36 99

e-mail jgb@dadlnet.dk

 

Iben Skibsted Klæsøe, Næstformand 49 14 64 98 / 23 34 30 47

e-mail ibenskibsted@hotmail.com

 

Lona Dencker Brockmann, kasserer 20 95 93 26

e-mail: lonadencker@gmail.com

 

Henning Bentzen, Bestyrelsesmedlem 49 14 12 54

e-mail ahbentzen@mail.dk

 

Flemming Jenle, Bestyrelsesmedlem 51 41 70 04

e-mail flemming.jenle@gmail.com

 

Kirsten Dinsen, supleant 23 82 00 75

e-mail kirsten.winther.dinsen@gmail.com

 

******

 

 

Hørsholm Arkæologiske Forening

 Slotsbakken 67, 2970 Hørsholm

 

06.01.2019

Hørsholm Arkæologiske Forening Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm

 

bestyrelsen@horsholm-arkaeologi.dk