Program 2019

Hørsholm Arkæologiske Forening30

01.07.2019


Program for 1. halvår 2019 

Lørdag den 19. januar - Udflugt - samkørsel kl. 13:00 ved Gutfeldtshus og start kl 14:00 i Stenhuset - Kvinderupvej 15, 3550 Slangerup

Hvad skal der ske med Falk samlingen - vi  skal ud og se samlingen og Niels B Thomsen vil fortælle.

Villy FalkTidligere formand i SDA, Villy Falk, har gennem et langt liv samlet oldsager i Danmark og på sine eventyrlige rejser blandt andet flere gange til Afrika. Efter Villys død bliver samlingen i Stenhuset i Kvinderup nu flyttet til relevante nye sammenhænge.

Men vi kan lige nå at få et sidste blik på samlingen, når én af samlingens kuratorer: Niels B Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe har lovet at vise os rundt. Afgang fra Gutfelthus kl 13.00. Hjemme igen ca 16.30-17.00. Husk kaffe og rigeligt med småkager.

Niels B Thomsen

Lørdag den 16. februar -  Udflugt - samkørsel kl. 13:15 ved Gutfeldtshus og start kl 14:00 på Mosegården (Lokalhistorisk museum i Værløse).


Mosegården - hvad skal der ske fremover?  Niels B Thomsen fortæller

Det lokalhistoriske museum ”Mosegaarden” i Farum har gennem et par menneskealdre skabt en stor og varieret samling – ikke mindst takket være vore arkæologiske venner i Furesø Arkæologigruppe. I forbindelse med flytning af samlingen til Museum Nordsjælland, har de opstillet en ”Farveludstilling” af mange af de fineste ting. Arkæologigruppens formand Niels B Thomsen introducerer os til udstillingen, hvor vi tilbringer en hyggelig eftermiddag.

Mandag den 18. februar - kl.10:00 i Gutfeldtshus


Bestyrelsen +  : Oprydning og rengøring i Gutfeldtshus


Alle er velkommen til at hjælpe til.


Der serveres  morgenbrød med te & kaffe

Onsdag den 13. marts - kl. 19:30 i Gutfeldtshus


Generalforsamling + Året der gik

Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Formandens beretning


4. Regnskab


5. Kontingent for det kommende år


6. Valg:


• Bestyrelsen ( X* + Flemming Jenle er på valg)

• Suppleanter til bestyrelsen

• Revisor 

• Revisorsuppleant


* Henning Bentzen udtræder af bestyrelsen - opstilling af kandidater ?


7. Indkomne forslag


8. HAF´s fremtid


9. EventueltEfter generalforsamlingen fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen om de aktuelle museumsplaner for Museum Nordsjælland og om året der gik og året der kommer.


Onsdag den 3. april kl 19:30  i Gutfeldtshus


"Troen i jernalderen og op gennem tiden" - foredrag v/ Pernille Pantmann

Museumsinspektør ved Nordsjællands Museum, Pernille Pantmann, er næsten færdig med forskningen i sit ph D studium. Det handler om Jernalderens trosforestillinger og deres liv helt op i vor tid. I jernalderen (ca. 500 f.Kr. -700 e.Kr.) var trosforestillingerne meget omfattende og kan være vanskelige for os at forstå i dag. Alligevel er der elementer, som minder meget om nogle elementer i den gamle folketro eller overtro, der eksisterede især på landet helt op i det 20. århundrede – er det en tilfældighed? Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men sætte det i perspektiv med andre fund fra Danmark.

Pernille Pantmann

Onsdag den 24. april kl: 19:30 i Gutfeldtshus


"Et Vikingeskib langs Grønlands sydvestkyst" -  foredrag v/ Ingeborg Gayle Nielsen.

I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sømil eller 900 km i Nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst. Formålet med turen var at sejle i en mindre råsejlsbåd  i og mellem de områder, hvor Nordboerne havde levet i Grønland. Derfor gik ruten fra det Østerbygd ved Nanortalik i syd til Vesterbygd ved godthåbsfjorden og Nuuk i Nord.

Turens besætning, som også har stået for planlægning og forberedelser, bestod af 8 frivillige fra vikingeskibsmuseets forskellige bådelaug. 2 kvinder og 6 mænd i alderen 18 -60 år. 

Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev vrag nr. 6. Træet i originalen stammer fra Vestnorge og derfor kan det formodes, at det har været småbåde af samme type Nordboerne har anvendt til fjordsejlads og –fiskeri.  

Ingeborg Gayle Nielsen

Ingeborg Gayle Nielsen var èen af de otte besætnings medlemmer og vil  fortælle om forberedelserne, men i særdeleshed om en rejse tæt på Grønland og Grønlænderne. En ydmyg rejseform med respekt for natur, kultur og de fantastiske mennesker, besætningen mødte på deres vej.

Skjoldungen - en moderne vikingesejlads 

Bogen om turen vil kunne købes efter foredraget. Pris 269 kr. 

Onsdag den 15. maj - kl. 19:30 i Gutfeldtshus


Ekstraordinær Generalforsamling


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen HAF


4. Eventuelt


Efter Generalforsamlingen fortsætter vi med hygge-/klubeaften

med varme hveder og kold hvidvin.