Pogram 2018

Hørsholm Arkæologiske Forening

 

sidst opdateret 09.03.2018

Program for 1. halvår 2018

 

Sæt X i kalenderen for:

Onsdag den 31. januar kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Haithabu / Hedeby – Nordens første vikingeby

 

Iben Skibsted Klæsøe

 

Iben vil fortælle om den første vikingeby med baggrund i den udlånte udstilling om Hedeby i Vordingborg Borgcenter, som er et historisk museum i Vordingborg der indsamler og formidler viden om Danmarks ca. 2000 borge og voldsteder. Centret ligger midt i landets største rigsborgruin, Vordingborg Slot.

Onsdag den 28. februar kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Vandmøllerne ved Favrholm

 

Museumsinspektør Esben Aarsleff, museum Nordsjælland

Espen vil fortælle historien om Favrholm Ladegårdsmølle – møllen der forsvandt og dukkede op flere steder.

 

Vandmøller er ikke hverdagskost for arkæologer. Markerne syd for Hillerød gemte på hele to af slagsen – både en træbygget og en stenbygget. Begge møller afspejler den samme ladegårdsmølle, som nedrives og opføres på forskellige steder, inden den i 1800-tallet nedrives for sidste gang.

 

Møllekanalen under udgravning. Foto: Museum Nordsjælland

Esben vil fortælle om udgravninger i 2015 og 2016 af de to vandmøller i Hillerød Syd. Vandmøllerne lå omkring Havelse å ved Favrholm, og var en ældre og yngre udgave af den historiske kendte Favrholm Ladegårdsmølle, som i starten af 1800-tallet erstattedes af en vindmølle. Den ældre udgave af vandmøllen blev opført omkring 1550 syd for åen og nedrevet omkring 1572. Vandmøllen var opført i træ og ved nedrivningen blev en del af tømmeret taget med, og genanvendt i den nye vandmølle, som blev anlagt nord for åen. Den nye vandmølle blev opført omkring 1572-75 i sten, men møllekanalen og konstruktionerne omkring denne, var i træ. Den stenbyggede vandmølle rummede en mængde fine detaljer, heriblandt en smedje og en kælder. Desuden var der bevaret ganske meget af møllekanalen, hvilket betød, at den nye vandmølle blev kåret af Slots- og kulturstyrelsen som ét af de bedste fund på landsplan i 2016.

 

Den udgravede kælder. Foto: Museum Nordsjælland

Onsdag den 4. april kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Generalforsamling + Året der gik

 

Generalforsamling

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskab

 

5. Kontingent for det kommende år

 

6. Valg

• Bestyrelsen (Jørgen + Iben + Lona er på valg)

• Suppleanter til bestyrelsen

• Revisor

• Revisorsuppleant

 

7. Indkomne forslag

 

8. Eventuelt

 

 

Året der gik:

 

Efter generalforsamlingen fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland, om året der gik og året der kommer.

 

Onsdag den 2. maj kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Drivjagt på storvildt ved Furesøen.

 

Ved formand for Arkæologigruppe Niels Bødker Thomsen.

 

I foråret 2015 blev der som en stor overraskelse fundet en hidtil ukendt og mægtig fangstboplads på et næs i Furesøen. Det viste sig at stenalderjægerne har gjort brug af pladsen i mere end 3000 år. Bopladsen ligger under vand på omkring 1,70 m’s dybde og ca. 70 m ude i søen. Pladsen er oversvømmet som følge at et kunstigt hævet vandspejl i Furesøen siden middelalderen.

 

Foredraget vil beskrive fundstederne med dets mange interessante genstande af sten og ben, og hvordan jægerne udnyttede terrænforholdene og drev storvildt ud på næsset. Jægerne var bosatte ved Vedbækfjorden ved Øresund, og vi kender dem godt fra de mange grave der er fundet ved deres bopladser. Foredraget vil også omhandle andre spændende og relevante fund fra jægernes færden på vores ressource rige egn. Efterfølgende vil Peter Hvidsfeld fremvise fundene og sammen vil de besvare spørgsmål.

Illustration: Rene Lynge

 

”HAF Midsommertur” den 20. juni gå til egnen omkring Sjælsø og foredraget kan være en rig inspirationskilde til denne tur.

Lørdag den 26. maj 14:00 (Rungsted station 12:45)

 

Besøg på Nationalmuseet – Jernalderen

 

Vi vil blive guidede gennem oldtiden med særlig vægt på jernalderen i Danmark der omfatter perioden 500 f.Kr. – 400 e.Kr. og som kan inddeles i tre underperioder: før -romersk eller keltisk jernalder (500 – 1 f.Kr.), ældre romersk jernalder (1 – 200 e.Kr.) og yngre romersk jernalder (200 - 400 e.Kr.).

Efter omvisningen vil vi finde hen til cafeteriet, hvor vi kan få en kop kaffe/te og kage som afslutning.

 

Vi mødes på Rungsted station 12:45 og tager toget 13:03 til Hovedbanegården hvor vi efter planen er fremme kl. 13:33, derefter er der ca. 10 -15 min gang til Nationalmuseet.

 

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den 22. maj. Til ibenskibsted@hotmail.com eller på

mobil 23 34 30 47

 

Onsdag den 20. juni - Midsommertur til Sjælsø -

 

kl 13:00 - Usserød Å

 

I foråret fortalte Niels Bødker og Peter Hvidtfeldt om Vedbækjægernes jagtpladser ved Furesøen. På tilsvarende måde tjente Sjælsø-området på visse tider af året i Ertebølletiden som jagtmark for Nivåjægerne. Vi går en tur langs søens nordlige bred og prøver om vi kan opleve lidt stenalderstemning i den smukke natur (der er ikke rigtig nogle synlige spor tilbage efter stenalderjægerne, bl.a. fordi vandstanden i søen nu er noget højere end dengang, og bopladserne derfor typisk ligger under vand). Vi kikker også efter de fiskestadesten, der i gamle dage tjente til at håndhæve fiskerettighederne i søens forskellige afsnit.

Illustration: Sune Elskær

Fra søen går turen videre ind i Sjælsø Lund, hvor vi opsøger et par af skovens dysser og jættestuer, bl.a. en åben jættestue som Nationalmuseet restaurerede i 1999.

 

Vi mødes kl. 13:00 ved Usserød Å’s udspring i søens østlige ende.

 

For dem der har brug for transport vil der være afgang fra Gutfeldthus, med start senest kl 12:40.

 

Kørselsvejledning:

 

Fra Ravnsnæsvej drejes ad Nebbegårds Allé. I sænkningen drejes til venstre ad grusvejen. Der må parkeres ved pumpestationen ved bådebroen.

 

Husk kaffe/te og kage :o)

 

Slut på første halvår 2018

På gensyn til september 2018

 

***********

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen

på mail eller tlf.

 

Jørgen G. Berthelsen, formand - tlf.:46 86 36 09 / 20 19 36 99

e-mail: jgb@dadlnet.dk

*

Iben Skibsted Klæsøe, næstformand - tlf.:49 14 64 98 / 23 34 30 47

e-mail: ibenskibsted@hotmail.com

*

Lona Dencker Brockmann, kasserer - tlf.:20 95 93 26

e-mail: lonadencker@gmail.com

*

Henning Bentzen, bestyrelsesmedlem - tlf.:49 14 12 54

e-mail: ahbentzen@mail.dk

*

Flemming Jenle, bestyrelsesmedlem - tlf.: 51 41 70 04

e-mail: fj@aaaaa.dk

*

Kirsten Winther Dinsen, suppleant – tlf.:23 82 00 75

e-mail: kirsten.winther.dinsen@gmail.com

 

oooOooo

 

 

Hørsholm Arkæologiske Forening Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm

 

bestyrelsen@horsholm-arkaeologi.dk