Om foreningen

Hørsholm Arkæologiske Forening

 

Om Hørsholm Arkæologiske Forening

 

Siden 1983 har Hørsholm Arkæologiske Forening været samlingssted for arkæologi-interesserede i

Hørsholm, Birkerød, Fredensborg og Karlebo området.

Foreningen har hjemsted i Gutfeldthus, Gutfeldtsvej 3 i Hørsholm. Her holdes møder og foredrag, og

her har vi en samling oldsager og andet arkæologisk materiale.

 

Flintteknik kursus ved Stevns Klint

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen har et nært samarbejde med Museum Nordsjælland. Vi hjælper med ved museets ud-

gravninger og fungerer som museets ”øjne og ører” i lokalområdet.

Foreningen deltager aktivt i samarbejdet med andre arkæologiske foreninger på Sjælland og er medlem

af Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA).

Alle interesserede uanset alder og bopæl er velkomne i foreningen.

 

Udgravninger - Nivå 10 pladsen

 

Igennem årene har HAF-medlemmer deltaget aktivt i mange af Hørsholm Egns Museums udgravninger.

Stenalderbopladserne langs ”Nivaafjorden” har været megert i fokus i en årrække. Således har Hørsholm Egns

Museum i de seneste år gennemført udgravninger af udvalgte bopladser i Nivaadalen, hvor man er i stand

til at dokumentere udviklingen mellem forskellige faser af ældre stenalder (ca 6000 til 4000 år før Kristi

fødsel). Udgravningernes højdepunkt er tidlige hyttetomter med spor efter indbyggernes aktiviteter og en

række begravelser.

 

 

Hytte fra ældre stenalder.

 

 

Rekonstruktion i Lejre Forsøgscenter

efter udgravningsfund i Nivå.

 

 

 

Vi har også forbindelser til Nordsjællands andre museer, og har hjulpet med ved udgravninger for

Nordsjællandsk Folkemuseum i Hillerød og Gilleleje Museum.

HAF har således deltaget i udgravninger, der rækker over 8000 års historie fra ældre stenalder over

yngre stenalder, broncealder, jernalder, vikingetid, middelalder og frem til Christian IV´s kongevej i

1600tallet.

 

Møder

 

HAF arrangerer 6-8 foredrag om året, en række klubaftener og 3-4 udflugter.

Foredragene dækker hele tidslinien fra de allerførste spor af mennesker og op til historisk tid, også

geografisk spænder emnerne vidt. De fleste foredrag handler om danske forhold, men vi har været

så vidt omkring som Canada, Grønland, Finmarken, Spanien, Italien, Sahara og Kina.

Foredragsholderne er fagarkæologer, historikere og amatørarkæologer med særlig viden.

Klubaftenerne arrangeres efter behov. I nogle sæsoner gennemfører vi en særlig introduktionsunder-

visning for nye medlemmer.

 

Udflugter

 

 

Skibssætningen

 

Ales Stenar i Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens udflugter gælder arkæologiske og historiske minder i smukke områder på Sjælland.

Men der har også været afstikkere til Sydsverige, Sønderjylland og Nørrejylland.

 

 

 

Metaldetektor gruppen

 

Foreningen har 4 metaldetektorer. Hvis du er interesseret i dette felt, kan du læse mere i afsnittet:

Metaldetektorgruppen.

 

Læs hvordan du kan blive medlem af Hørsholm Arkæologiske Forening.

 

Hørsholm Arkæologiske Forening Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm

 

bestyrelsen@horsholm-arkaeologi.dk