Udgravninger

Hørsholm Arkæologiske Forening30

01.07.2019

                          Udgravninger:
Udgravning i Nivå af boplads fra ældre stenalder


Hørsholm Egns Museum har i en årrække gravet på en boplads fra ældre stenalder ved Møllevej i Nivå. Mange medlemmer fra Hørsholm Arkæologiske Forening har i tidens løb hjulpet med ved udgravningerne.

Udgravning af middelalder bebyggelse i Niverød 2007


I eftersommeren 2007 gennemførte Hørsholm Egns Museum en udgravning af en middelalderbebyggelse ved Niverød. HAF hjalp med. Det skete under ganske vanskelige forhold på grund af voldsomme regnskyl. Men det gik ikke ud over humøret.

Teglovn


Teglovn fra Middelalderen dukkede op af jorden ifm. anlæg af indkørsel til en villa i Hørsholm, maj 2008