Aktuelt

 

Hørsholm Arkæologiske Forening

 

sidst opdateret 09.03.2018

Aktuelt 2018

Onsdag den 4. april kl. 19:30 i Gutfeldthus

 

Generalforsamling + Året der gik

 

Generalforsamling

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskab

 

5. Kontingent for det kommende år

 

6. Valg

• Bestyrelsen (Jørgen + Iben + Lona er på valg)

• Suppleanter til bestyrelsen

• Revisor

• Revisorsuppleant

 

7. Indkomne forslag

 

8. Eventuelt

 

 

Året der gik:

 

Efter generalforsamlingen fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland, om året der gik og året der kommer.

Hørsholm Arkæologiske Forening Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm

 

bestyrelsen@horsholm-arkaeologi.dk